W dniu 29.07.2021 Arco System sp. z o.o. podpisała umowę z Górnośląskim Centrum Medycznym im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-Ochojcu na wykonanie projektu budowlanego i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych w Górnośląskim Centrum Medycznym”.

Budowa Śląskiego 
Centrum Chorób Zakaźnych 
w Górnośląskim Centrum Medycznym 
w Katowicach

29 lipca 2021