Szanowny Pani / Szanowna Panie,

 

W ramach kontaktów handlowych i biznesowych, jeśli w toku wymiany korespondencji pisemnej lub elektronicznej przesyła nam Pan/Pani swoje dane osobowe (w tym dane kontaktowe), oznacza to, że pozyskujemy Pani/Pańskie dane osobowe, dlatego też, zgodnie z art. 12 i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”) podajemy Panu/Pani następujące informacje:

 

Spółki ARCO SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu

oraz ARCO AZ A.DZIWAK, Z.REMBIESA Spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu posiadają łącznie status współadministratorów danych osobowych (dalej łącznie zwani będą: Administratorem).

Punkt kontaktowy – do kontaktu z Administratorem: biuro@arco-system.pl

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

 

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

  • Realizacja umów handlowych (w tym o roboty budowlane), których stroną jest Administrator, fakturowanie, proces ofertowania i kontraktowania prowadzony przez Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO
  • Realizacji kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie zgłoszone poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej oraz pod adres: biuro@arco-system.pl, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, tj.: działania niezbędne celem zapobiegania oszustwom, przesyłanie danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych to:

  • Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi kadrowe i księgowe
  • Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi prawne
  • Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi utrzymania infrastruktury IT
  • Podmioty funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Administratora
  • Inwestorzy, Generalni Wykonawcy, Podwykonawcy robót budowlanych prowadzonych przez Administratora.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Dane osobowe będą usuwane w terminie, w jakim zezwalają na to przepisy prawa (jeśli dotyczy) lub z dniem przedawnienia wzajemnych roszczeń administratora oraz osoby, której dane są przetwarzane – w zależności od tego, który z tych terminów przypada później;

Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych;

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania (chyba, że jest Pan/Pani kontrahentem Administratora jako jednoosobowa działalność gospodarcza – wtedy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, w brak ich podania skutkuje niemożliwością zawarcia umowy między Panem/Panią a Administratorem).

 

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.