B U D O W N I C T W O

K U B A T U R O W E

[ budownictwo wielorodzinne,

obiekty użyteczności publicznej ]

B U D O W N I C T W O

P R Z E M Y S Ł O W E

[ biurowce, hale dla przemysłu

i transportu ]

B U D O W N I C T W O

P A S Y W N E

[ budownictwo

jednorodzinne ]

B U D O W N I C T W O

E K O L O G I C Z N E

[ sortownie,

kompostownie ]

R  E  A  L  I  Z  A  C  J  E

NAJNOWSZE REALIZACJE

Rzetelna i partnerska współpraca

z Inwestorami zaowocowała realizacją wielu skomplikowanych,

ale i prestiżowych obiektów

Salon Volvo EURO-KAS

Katowice

Park handlowy ParkShop

Oświęcim

Park handlowy Kęty

Kęty

Alinox

Mysłowice