Arco System sp. z o.o. wykona w formule „zaprojektuj i wybuduj” realizację pn. Muzeum Pożarnictwa w Alwerni - Nowy Oddział Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, której inwestorem jest Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z siedzibą w Wygiełzowie.

Rewitalizacja Muzeum Pożarnictwa w Alwerni

10 stycznia 2022