Arco System sp. z o.o. wykona kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej Pańskiej Góry i Zalewu Anteckiego w Gminie Andrychów.

Przedmiot umowy realizowany w formule„zaprojektuj i wybuduj”.

Aktualnie trwają prace projektowe.

Rewitalizacja obszaru Pańskiej Góry oraz Zalewu Anteckiego

29 listopada 2019