copyright© Arco-System Sp.z o.o.

created by darpadesign

HOME

REALIZACJE

AKTUALNOŚCI

PRACA

KONTAKT

REFERENCJE

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA COOKIES

Arco System sp. z o.o. generalnym wykonawcą inwestycji „Przebudowa i rozbudowa budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 15 wraz z pełną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem meblowym i zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz wykonaniem przyłączy, a także uzyskanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem”.

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

17 lutego 2020