W dniu 30.11.2021 Arco System sp. z o.o. z sukcesem zakończyła realizację inwestycji adaptacji budynku zlokalizowanego przy ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego nr 2A w Oświęcimiu na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z zagospodarowaniem terenu. 

Zakończenie adaptacji budynku na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej

30 listopada 2021