R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

REMONT I ROZBUDOWA

SIEDZIBY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W ZATORZE

Z A K R E S   R O B Ó T :

Roboty wyburzeniowe (w tym wymiana stropów i klatki schodowej), roboty budowlane, elewacyjne, wykończeniowe, dachowe i instalacyjne.

Obiekt objęty nadzorem konserwatora zabytków.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

1.902.621,78 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

Bank Spółdzielczy w Zatorze

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

kwiecień 2009 - grudzień 2009

02

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.