P O W I E R Z C H N I A   Z A B U D O W Y :

1.650,00 m2

 

K U B A T U R A :

9.725,00 m3

R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

BUDOWA 43 DOMÓW JEDNORODZINNYCH

W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ

NA OSIEDLU "MODRZEWIÓWKA"

W OŚWIĘCIMIU

Z A K R E S   R O B Ó T :

Budowa Osiedla Modrzewiówka

w Oświęcimiu - segmenty A, C, E.

Roboty budowlane, murarskie, żelbetowe, elewacyjne, dachowe, instalacyjne i wykończeniowe.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

2.354.669,96 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

SPEC BAU Polska Sp. z o.o.

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

kwiecień 2008 - marzec 2009

02

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.