P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

973,20 m2

 

K U B A T U R A :

3.512,00 m3

R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

REMONT REPREZENTACYJNEGO

HALLU W BUDYNKU D-3

KOMPLEKSU ZTM

WYDZIAŁU LEKARSKIEGO ŚUM

KATOWICE-LIGOTA

Z A K R E S   R O B Ó T :

Prace rozbiórkowe, wymiana stolarki, renowacja i montaż posadzek kamiennych, okładziny ścienne HPL, roboty instalacyjne.

Prace prowadzone na obiekcie czynnym.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

1.248.523,23 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

ŚUM w Katowicach

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

czerwiec 2014 - listopad 2014

02

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.