R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

REMONT SALI WIDOWISKOWEJ OŚWIĘCIMSKIEGO CENTRUM KULTURY

W OŚWIĘCIMIU

Z A K R E S   R O B Ó T :

Remont dwukondygnacyjnej sali widowiskowej dla 516 osób wraz ze sceną, zasceniem, orkiestronem, przestrzeniami ewakuacyjnymi i instalacją wentylacji.

Renowacja drewnianych okładzin ścian, parkietu oraz drzwi wejściowych.

Dostawa podłogi baletowej, wymiana podłogi scenicznej.

Montaż ekranu kinowego oraz horyzontów teatralnych.

Rozbiórka i montaż nowych foteli teatralnych.

Prace prowadzono na czynnym obiekcie.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

2.253.514,50 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

luty 2014 - maj 2014

02

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.