R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

4.747,14 m2

 

K U B A T U R A :

24.827,36 m3

 

P O W I E R Z C H N I A

P L A C Ó W   I   P A R K I N G Ó W :

2.345,00 m2

BUDOWA BUDYNKU

BIUROWO-HANDLOWO-

-MAGAZYNOWEGO

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

UL. UNII EUROPEJSKIEJ, OŚWIĘCIM

Z A K R E S   R O B Ó T :

Budowa budynku biurowo–handlowo-magazynowego wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą, drogami wewnętrznymi i parkingami.

Elewacja budynku biurowego wykonana w technologii elewacji wentylowanej z okładziną z płyty włókno-cement oraz kamienną.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

6.219.101,13 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

AZ NIERUCHOMOŚCI Sp.J.

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

marzec 2015 - luty 2016

02

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.