R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

6.287,95 m2

 

K U B A T U R A :

36.047,00 m3

PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

UL. PIEKARSKA 18, BYTOM

Z A K R E S   R O B Ó T :

Termomodernizacja obiektu: wymiana okien, docieplenie ścian w technologii BSO, odrestaurowanie elewacji, przebudowa kotłowni, docieplenie poddasza, remont dachu.

Wymiana instalacji wewnętrznych: prąd, wod-kan, chłód technologiczny, wentylacja mechaniczna, system sygnalizacji pożaru, system oddymiania, okablowanie strukturalne, system multimedialny, system telewizji dozorowej.

Remont kompleksowy wewnątrz budynku: okładziny ścienne, sufity, podłogi, stolarka drzwiowa.

Nowe zagospodarowanie terenu.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

22.329.092,23 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

ŚUM w Katowicach

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

31 grudzień 2020

02

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.