copyright© Arco-System Sp.z o.o.

created by darpadesign

HOME

REALIZACJE

AKTUALNOŚCI

PRACA

KONTAKT

REFERENCJE

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA COOKIES

02

Z L E C A J Ą C Y :

ŚUM w Katowicach

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

lipiec 2016 - październik 2016

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

976.996,07 zł

Z A K R E S   R O B Ó T :

W ramach zamierzenia budowlanego wykonany został remont sal, obejmujący wymianę posadzki, wykonanie nowego sufitu podwieszanego, wykończenie ścian, wykonanie nowych instalacji, jak również dostawę i montaż mebli laboratoryjnych i dygestoriów.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

NR 103, 104, 105

KATEDRY I ZAKŁADU BIOCHEMII

W SEGMENCIE D3B NA I PIĘTRZE ZAKŁADÓW TEORII MEDYCYNY

WYDZIAŁU LEKARSKIEGO ŚUM

UL. MEDYKÓW 18, KATOWICE-LIGOTA

R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

248,57 m2

 

K U B A T U R A :

845,14 m3