R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

2.144,50 m2

 

K U B A T U R A :

9.306,46 m3

WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBÓT BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH, INSTALACYJNYCH I WYKOŃCZENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU: "CENTRUM BADAWCZO-WDROŻENIOWE SILESIA–LABMED"

KATOWICE-LIGOTA

Z A K R E S   R O B Ó T :

Prace projektowe z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Roboty ziemne (wykopy, zasypki), konstrukcja główna budynku żelbetowa (płyta fundamentowa, konstrukcja żelbetowa monolityczna), ściany murowane z betonu komórkowego, elewacja w systemie BSO.

Na ostatnim stropie zlokalizowano pomieszczenie wentylatorowni – zaprojektowane w lekkiej konstrukcji stalowej z obudową ścian płytami warstwowymi.

Dach kryty  membraną EPDM.

Montaż stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, roboty wykończeniowe, winda osobowa i towarowa.

Instalacje: elektryczne, niskoprądowe, wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie i ciepło technologiczne, wentylacja mechaniczna wraz z uwzględnieniem klas czystości powietrza B, C, system BMS (Building Managment System) oraz EMS (Environment Monitoring System).

Zagospodarowanie terenu wraz z niezbędnymi przyłączami i odcinkami sieci.

W skład przedsięwzięcia wchodzi również wykonanie łącznika z budynkiem istniejącym oraz wzniesienie szybu windowego (5 kondygnacji) przy budynku istniejącym i połączenie go z układem korytarzowym tego budynku.

Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

31.906.514,74 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

ŚUM w Katowicach

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

30 CZERWCA 2021

02

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.