P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

208,90 m2

 

K U B A T U R A :

1.085,27 m3

R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

ROZBUDOWA SZPITALA

IM. ST. LESZCZYŃSKIEGO

- BUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU RADIOTERAPII NA POTRZEBY REZONANSU MAGNETYCZNEGO

W KATOWICACH

Z A K R E S   R O B Ó T :

Inwestycja wykonana w systemie

„pod klucz”.

Budowa budynku Zakładu Radioterapii na potrzeby rezonansu magnetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu, robotami budowlanymi i instalacyjnymi.

Budowa klatki Faradaya wraz z zamontowaniem rezonansu magnetycznego.

Elewacja z miedzi patynowanej.

Wyposażenie obiektu w meble, sprzęt rehabilitacyjny i komputerowy.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

2.818.980,42 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

wrzesień 2011 - listopad 2011  [ 89 dni ]

02

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.