P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

411,18 m2

 

K U B A T U R A :

2.093,33 m3

01

R E A L I Z A C J E    E K O L O G I C Z N E

BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH

BUDYNKU BIUROWEGO

Z INSTALACJAMI, ZJAZDEM, PARKINGIEM, DOŁEM CHŁONNYM, STUDNIĄ, OSADNIKIEM

ORAZ ZBIORNIKIEM P.POŻ.

W BIERUNIU

Z A K R E S   R O B Ó T :

Kopuła wznoszona w technologii kopuł cienkopowłokowych metodą pneumatycznego szalunku (balonową).

Zewnętrzne wymiary czaszy kopuły:

- średnica 20 m

- wysokość 8,5 m

Obiekt na szkodach górniczych.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

1.345.610,82 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

CARGO NOVA Sp. z o.o.

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

wrzesień 2013 - czerwiec 2014

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.