03

R E A L I Z A C J E    P R Z E M Y S Ł O W E

PRZEBUDOWA BUDYNKU

BIUROWO-WARSZTATOWEGO

TM STEEL

W SOSNOWCU

Z A K R E S   R O B Ó T :

Prace ogólnobudowlane i wyburzeniowe, roboty murarskie, elewacje wentylowane, pokrycia dachowe ze styropapy i papy, stolarka okienna i drzwiowa, prace instalacyjne (elektryczne, wod-kan, CO), ścianki działowe oraz prace wykończeniowe.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

1.568.526,84 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

TM STEEL Sp. z o.o.

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

maj 2011 - listopad 2011

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.