copyright© Arco-System Sp.z o.o.

created by darpadesign

HOME

REALIZACJE

AKTUALNOŚCI

PRACA

KONTAKT

REFERENCJE

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA COOKIES

02

Z L E C A J Ą C Y :

Gmina Chrzanów, Urząd Miejski w Chrzanowie

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

lipiec 2008 - październik 2009

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

6.085.975,18 zł

Z A K R E S   R O B Ó T :

Remont i rozbudowa Domu Kultury.

Roboty budowlano-konstrukcyjne, dachowe, roboty elewacyjne w systemie tytan-cynk i piaskowiec, instalacyjne i drogowe.

Prace prowadzone na obiekcie czynnym.

PRZEBUDOWA DOMU KULTURY

I OTOCZENIA

W CHRZANOWIE

 

I NAGRODA W KONKURSIE

MODERNIZACJA ROKU 2009

R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E