R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

3.012,44 m2

 

K U B A T U R A :

15.345,00 m3

PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH DLA UZYSKANIA PRAWIDŁOWEJ FUNKCJI KATEDRY

I ZAKŁADU MIKROBIOLOGII

I IMMUNOLOGII ORAZ KATEDRY

I ZAKŁADU MEDYCYNY

I EPIDEMIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

UL. JORDANA 19, ZABRZE-ROKITNICA

Z A K R E S   R O B Ó T :

Projekt i przebudowa budynku dydaktycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wyposażonego w instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej - zasilanie z własnej kotłowni, instalację gazową (gaz palny dla celów laboratoryjnych), instalację elektryczną, niskoprądową, telefoniczną, odgromową.

Budynek wyposażony w sale laboratoryjne, wykładowe i pomieszczenia typu Clean Rooms.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

13.038.000,00 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

ŚUM w Katowicach

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

sierpień 2015 - grudzień 2016

02

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.