R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

4.408,85 m2

 

K U B A T U R A :

21.350 m3

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI VIII

KRAKÓW-NOWA HUTA, OS. ZGODY 10

Z A K R E S   R O B Ó T :

Termomodernizacja budynku z wymianą stolarki zewnętrznej, wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentów, remont dachu.

Wymiana instalacji wewnętrznych sanitarnych: wentylacji, C.O. wod-kan.

Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Zaprojektowanie i budowa systemu instalacji antenowej łączności radiotelefonicznej.

Przebudowa klatki schodowej, wymiana stolarki wewnętrznej, okładzin ściennych i podłogowych, malowanie ścian wewnętrznych.

Montaż 2 urządzeń typu platforma i podnośnika dla niepełnosprawnych.

Remont podwórka wraz z wymianą ogrodzenia.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

18.499.000, 13 zł

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

25 miesięcy od daty przekazania placu budowy

02

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.