BUDOWA CENTRUM OBSŁUGI ODWIEDZAJĄCYCH PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU - ETAP III I ETAP IV WRAZ Z OPRACOWANIEM CZĘŚCI WYKONAWCZEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWĄ DROGI TECHNICZNEJ

OŚWIĘCIM

R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

Toalety:  217,0 m2

Hostel:   3 481,14 m2

 

K U B A T U R A :

Toalety: 1 194 m3

Hostel:  18 719 m3

Z A K R E S   R O B Ó T :

Prace projektowe: wykonanie projektów wykonawczych branży elektrycznej, niskoprądowej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, wodnokanalizacyjnej, drogowej, gastronomi kuchni

 

Budowa:

– kompleksowa budowa budynku toalet oraz hostelu wraz z instalacjami: elektryczną, niskoprądową, wentylacyjną, wodno-kanalizacyjną, klimatyzacyjną,

– zagospodarowanie terenu (drogi, place, parkingi) wraz z wykonaniem sieci zewnętrznych: wodociągową, sanitarna, deszczową, elektryczną, niskoprądową

– wykonanie terenów zielonych oraz nasadzeń

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

42.867.181,49 zł brutto

34.851.367,06 zł netto

 

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

Państwowe  Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu z siedzibą w Oświęcimiu

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :
30.11.2023

02

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.