R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

1.609,00 m2

 

K U B A T U R A :

6.297,00 m3

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA: „OCENA EFEKTYWNOŚCI INNOWACYJNEGO MODELU PIERWSZEGO W POLSCE KOMPLEKSOWEGO OŚRODKA DLA CHORYCH NA SM”

ZABRZE

Z A K R E S   R O B Ó T :

Prace projektowe wraz z wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami celem uzyskania pozwolenia na budowę.

Roboty ziemne (wykopy, zasypki, przekładka sieci ciepłowniczej), konstrukcja główna budynku żelbetowa (ściany fundamentowe na ławach, konstrukcja żelbetowa monolityczna), ściany murowane z silikatu, elewacja w systemie BSO.

Na ostatnim stropie zlokalizowano pomieszczenie wentylatorowni – zaprojektowane w lekkiej konstrukcji stalowej z obudową ścian płytami warstwowymi.

Dach kryty membraną EPDM.

Montaż stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, roboty wykończeniowe, winda osobowa i towarowa.

Instalacje: elektryczne, niskoprądowe, wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie i ciepło technologiczne, wentylacja mechaniczna, instalacja gazów medycznych.

Zagospodarowanie terenu wraz z niezbędnymi przyłączami i odcinkami sieci.

W skład przedsięwzięcia wchodzi również wykonanie łącznika z budynkiem istniejącym.

Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

7.828.954,13 zł netto

9.629.613,58 zł brutto

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

Z L E C A J Ą C Y :

ŚUM w Katowicach

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

31 MAJA 2022

02

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

REFERENCJE

KONTAKT

PRACA

AKTUALNOŚCI

REALIZACJE

HOME

created by darpadesign

copyright© 2024 Arco-System Sp.z o.o.