copyright© Arco-System Sp.z o.o.

created by darpadesign

HOME

REALIZACJE

AKTUALNOŚCI

PRACA

KONTAKT

REFERENCJE

MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA COOKIES

02

Z L E C A J Ą C Y :

Gmina Miasta Jaworzno

 

T E R M I N   R E A L I Z A C J I :

01 LIPCA - 30 LISTOPADA 2020

S Z C Z E G Ó Ł O W E   I N F O R M A C J E   O   I N W E S T Y C J I

W A R T O Ś Ć   I N W E S T Y C J I :

2.569.847,97

Z A K R E S   R O B Ó T :

Sporządzenie dokumentacji technicznej, roboty rozbiórkowe i demontażowe.

Posadzki na gruncie (izolacje, posadzki cem., płytki, wykładziny), posadzki piętra (płytki, wykładziny).

Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, częściowy montaż stolarki okiennej.

Wykonanie ścianek wewnętrznych. Roboty wykończeniowe.

Wykonanie instalacji elektrycznych, niskoprądowych, sanitarnych, wentylacji, CO., system oddymiania.

Wyposażenie kuchni, wyposażenie części administracyjnych żłobka.

Dostawa obudów grzejników, rolet zewn., moskitier, wykładzin dywanowych (dla żłobka).

Infrastruktura zewnętrzna: droga pożarowa nawierzchnia drogowa, chodniki, zieleńce, taras zewnętrzny. Schody zewnętrzne, rampa dla niepełnosprawnych. Wykonanie ogrodzenia (częściowo). Wycinka drzew. Wykonanie miejsca na kosze na śmietniku.

P O W I E R Z C H N I A   U Ż Y T K O W A :

957,30 m2

 

K U B A T U R A :

4.238,24 m3

R E A L I Z A C J E    K U B A TU R O W E

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 26 W JAWORZNIE NA CELE ŻŁOBKA W RAMACH ZADANIA "MALUCH+ ŻŁOBEK MIEJSKI"

JAWORZNO, UL. TOWAROWA 61